PlantBasics is het uitvoerende onderdeel van AllBasics. Hier worden de plannen gerealiseerd die beschreven zijn in de rapportage. Onze medewerkers selecteren de beplanting en zorgen voor de aanplant in de juiste zones als zon of schaduw en natte of droge plekken. Wij beginnen met het uitzetten van de bomen en heesters om vervolgens de vaste planten hun plek te geven. Vervolgens worden de bollen gepoot op hun per soort specifieke diepte. Tot slot wordt de zadenmix gemengd met zand en over het werkterrein uitgestrooid. Dit laatste onderdeel doen wij het liefst met de omwonenden en maken daar een gezellig sociaal sluitstuk van als afronding van de aanleg. Na de aanleg volgt het benodigde onderhoud aan het plantsoen. Wij verzorgen het 1e jaar het onderhoud en staan open voor participatie van gemeentelijke medewerkers en/of omwonenden. Tijdens het onderhoud geven wij instructie waar op te letten en hoe op de juiste wijze en met welk gereedschap men de werkzaamheden uitvoert. Uiteraard wordt de eventuele uitval van de beplanting door ons het 1e jaar aangevuld en indien nodig wordt het plantsoen van water voorzien.

Het plantsoen wordt aangeplant met heesters, vaste planten, bollen en zaden. Dit wordt zodanig op elkaar afgestemd dat de bloeiperiodes elkaar afwisselen. Omdat een plantsoen na de aanleg er tijdelijk wat kaal kan uitzien is het gezamenlijk zaaien met omwonenden de uitgelezen kans om dit beeld middels een presentatie van wat men mag verwachten uit te leggen. 

Onbedoeld kan er schade door betreding van een plantsoen ontstaan. Deze stekers geven eenvoudig aan wat niet gewenst is in de aangeplante plantsoenen. Mocht u zelf groen-objecten hebben die wat aandacht zouden verdienen dan kunt u ze bij ons bestellen. 

Bijen/bloemenmengsel 

De watergeefring is een aangename verschijning in het straatbeeld of plantsoen. Wij kunnen u optioneel een compleet bijen/bloemenmengsel leveren. Hierdoor krijgt de watergeefring een extra dimensie. Naast dat het een fleurige aanblik geeft is het goed voor het insectenleven. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.