Onze visie

Bij AllBasics geloven we in de kracht van groen. Aan het groen rondom onze woningen wordt steeds meer waarde gehecht door bewoners en omwonenden. Juist hier, dicht bij huis, zijn wij op ons best.

AllBasics realiseert voor u groene en duurzame openbare ruimtes. We ontwerpen, leggen aan én beheren dit in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers en hun gebruikers. Mens en natuur staan centraal. Door rekening te houden met de plaatselijke omstandigheden en daar de juiste inheemse beplanting op aan te passen spelen wij in op droge en natte omstandigheden. Het resultaat is een onderhoudsarme en weelderige omgeving voor de gebruikers.

Wij zien onszelf als de schakel tussen de opdrachtgever en de bewoners voor het creëren van duurzaam ingericht groen. Hierbij is bewonersparticipatie in de breedste zin van het woord een manier om sociaal om te gaan met onze omgeving. Wij zien het als een uitdaging om beide partijen op één lijn te krijgen en met respect voor elkaars standpunten een gezamenlijk doel na te streven. Namelijk een aantrekkelijke, duurzame en prettige leefomgeving. 

Mensen kiezen er steeds vaker voor om buitenshuis te recreëren. Daardoor ontstaat er drukte in het openbaar groen. Ook door klimaatverandering en door verstedelijking neemt de druk op parken en bossen toe. Het wordt steeds belangrijker om onze openbare ruimtes aantrekkelijk, duurzaam en ecologisch in te richten.

We onderbouwen onze visie middels een rapportage en we zetten het in combinatie met geopperde wensen praktisch in. Door inheemse beplanting af te stemmen op de aanwezige bodem en heersende omstandigheden komen beplantingsvakken het best tot hun recht. Uitbundig bloeiend is dit een gewaardeerde blikvanger voor de woonomgeving. Een paradijs voor vogels en insecten! Een groene omgeving creëert geestelijke en lichamelijke ruimte, het geeft ons energie en draagt bij aan een gezond en positief leven.

Alle beplanting en zaden die wij gebruiken zijn inheems en soortecht en onze producten voor het gebruik rondom bomen zijn duurzaam en ontworpen voor hergebruik.