EcoBasics Gs Pro, beloven = doen. 

Voor iedereen die twijfels heeft over een toelatingsnummer dat benodigd zou zijn voor ons product, het volgende. 
Wij hebben uitvoerig contact gehad met het CTGB in Wageningen. 
De vraag was, als EcoBasics GsPro GEEN giftige stoffen heeft en het is GEEN biocide is, zouden wij dan een toelatingsnummer moeten aanvragen. 
Het antwoord was simpel NEE. 
Ons middel is zo biologisch dat er via die instantie geen certificaat verkrijgbaar is. 
Een dossier aanmaken heeft geen zin omdat de werkzame stoffen die de onkruiden remmen in hun groei niet belastend zijn voor mens/dier of andere levende organismen. 
Willen jullie Co2 vrij onkruidbestrijding ter hand nemen? Willen jullie geen milieu belastende machines in de openbare ruimte? Neem dan contact met ons op!

Stel, je zou onkruidbeheersing zonder heetwatermachines of infraroodbranders kunnen uitvoeren. Dat zou enorm veel Co2 uitstoot schelen.

Niks stel…, EcoBasics Gs Pro, geheel biologisch en al na 1 behandeling zichtbaar resultaat. Zie de roodverkleuring en dus zichtbare stress van de graspol die geen bladgroen kan vormen, wortelsterfte en probleem opgelost. #Biologischeonkruidbeheersing #Co2vrij #ecologisch #openbareruimte

In de bodem is EcoBasics GS-Pro een gemakkelijke energiebron voor micro-organismen. Micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels, kunnen GS-Pro gebruiken om te groeien, maar hebben daarvoor ook eiwitten nodig. De eiwitten kunnen ze zelf opbouwen uit stikstof en fosfaat. Bij toevoeging van GS-Pro aan de bodem, onttrekken de micro-organismen stikstof en fosfaat uit de bodem. De onttrokken stikstof en fosfaat zijn daardoor niet langer beschikbaar voor planten.

 

Gazongras heeft veel voedingsstoffen nodig om bestand te zijn tegen intensief maaibeheer en de belastende betreding. GS-Pro vermindert de beschikbaarheid van de benodigde voedingsstoffen.

 

Veel beruchte ‘onkruiden’ in de tuin, zoals brandnetel, kweek en zevenblad, groeien alleen bij voedselrijke omstandigheden. Zoals iedere plantensoort zijn kwaliteiten heeft, maken brandnetel, kweek en zevenblad heel efficiënt gebruik van de voedingsstoffen om zo snel mogelijk te groeien. Door de voedselrijkdom van de bodem te verlagen, bijvoorbeeld met GS-Pro, worden de kwaliteiten van brandnetel, kweek en zevenblad minder relevant.

 

Andere plantensoorten, zoals hartbladzonnebloem, gewone margriet en slanke sleutelbloem, hebben weer andere kwaliteiten, die meer van pas komen als de bodem niet zo extreem voedselrijk is. Door de voedselrijkdom van de bodem te verlagen met suiker, kunnen zij beter concurreren met brandnetel, kweek en zevenblad. Bovendien, de natuurlijke kieming van plantenzaden is afhankelijk van de voedselrijkdom van de bodem. Op een minder voedselrijke bodem kiemen ‘onkruiden’ al minder snel.

 

EcoBasics GS-Pro verlaagt de beschikbaarheid van voedingsstoffen in de bodem, via de micro-organismen. De micro-organismen gebruiken GS-Pro om te groeien. De hoeveelheid (levende) organische stof in de bodem neemt daardoor ook toe. De hoeveelheid organische stof in de bodem wordt gebruikt als maatstaf voor de kwaliteit van een bodem. Organische stof in de bodem houdt vocht en voedingsstoffen vast. Op deze manier werkt GS-Pro ook als bodemverbeteraar.

 

Afhankelijk van het gewenste resultaat is GS-Pro een nuttig hulpmiddel of juist een groeiremmer. GS-Pro toevoegen aan een voedselrijke bodem vermindert de woekering van ‘onkruiden’ als brandnetel, kweek en zevenblad. Op een intensief gebruikt gazon vermindert het echter ook de groei van het gras. Om het vasthoudend vermogen van de bodem te verbeteren, voor vocht en voedingsstoffen, werkt GS-Pro echter altijd als bodemverbeteraar.