Wij geloven dat bomen meerwaarde kunnen bieden als we ze tot volle wasdom laten komen en als we ze behouden voor onze toekomst.

Bij TreeBasics leveren wij boomadvies, boomverzorging, aan- en verplanten van bomen en ziektebestrijding.

De juiste boom op de juiste plek en alleen daar de grond verbeteren waar dat noodzakelijk is voor aanplanten. Grondverbetering op basis van lokale omstandigheden. Geen verspilling omdat het daar volgens bestek zo staat terwijl het in praktijk niet noodzakelijk of goed is. Wij bespreken en melden onze uitgevoerde werkzaamheden en nemen contact op bij onvolkomenheden of mogelijke gebreken voor overleg met de beheerder. Geen kap van gezonde bomen door foutieve tekeningen o.i.d. Verzorgen van planning van o.a. watergiften in de eerste jaren na aanleg. Opname van de snoeibehoefte tijdens de boomveiligheidscontrole (Visual Tree Assessment)  Snoeien van de bomen op basis van de opname afhankelijk van constatering regulier, achterstallig en verwaarloosd beeld.

  • Begeleidings- of onderhoudssnoei.
  • Vormsnoei en specifieke snoei zoals kandelaberen, kandelaren in overleg.
  • Checken van bomen volgens de nieuwe natuurwetgeving.
  • Samenwerking met ecologen voor kappen en rooien van bomen.
  • Frezen van boomstobben.
  • Inpakken van bomen tegen bewoning door vleermuizen en vogels voor kappen.
  • Hergebruik van vrijkomende afvalstoffen.
  • Takhout versnipperen en afvoeren naar depot of als brandstof.
  • Stamhout naar timmerfabrieken.

Waar mogelijk worden bewoonde boomstammen op hoogte afgezaagd en veilig gemaakt voor de omgeving. Dood hout wordt zoveel mogelijk achtergelaten in groenstroken voor de ecologische kringloop. Takkenrillen voor vogels etc.

We gebruiken enkel natuurlijke materialen om de nieuw geplante bomen te zekeren. De  bomen worden vastgezet aan duurzame boompalen die hergebruikt kunnen worden. We  gebruiken jute boomband om de boom te zekeren.  

mvBomen heeft ruim 20 jaar ervaring in de publieke groensector en is sinds juli 2021 opgegaan in AllBasics. mvBomen is werkzaam geweest in zowel de ambtelijke- als ook de aannemerssector. Door deze ruime ervaring kunnen we met de kennis die we in huis hebben inspelen op iedere behoefte van een opdrachtgever binnen de groensector.