Ontwerp en advies

“Wij van AllBasics realiseren voor u groene en gezonde openbare ruimtes. We ontwerpen, leggen aan én beheren deze belevingen vanuit onze passie met gedrevenheid en vakmanschap.”

Laat u op esthetisch en functioneel gebied verrassen met een innovatief en duurzaam groenontwerp op ecologische basis van PlanBasics. Concept Kameleon is één van de meest vooruitstrevende combinaties van aanplanten. Het concept is eenvoudig, streekgebonden beplanting aanpassen aan de geldende bodem-eisen. De gebruikte beplanting is bestand tegen het heersende klimaat ter plaatse. Indien tijdens de groei de omstandigheden wijzigen, denk aan wisselende droogte of schaduwwerking, dan past de beplanting zich vanzelf aan. Uiteraard is dit concept onderhoudsarm en is de enige werkzaamheid wieden met de hand. Zo blijft de beplanting gesloten en wordt ongewenste onkruidgroei nagenoeg uitgesloten. Concept Kameleon heeft naast bovengenoemde voordelen alles beschikbaar voor vogels en insecten. Een streekgerichte invulling van een beplantingsvak hoeft niet saai van opzet te zijn. Door gebruik van heesters, vaste planten, bollen en zaaigoed ontstaat er een weelderige aanblik.

Onze afdelingen ontwerp en advies verzorgen naast een doelmatig ontwerp en een gericht advies, ook de participatie tussen gemeentes en bewoners met betrekking tot de aanleg en het onderhoud van openbare ruimtes. De bewoners worden betrokken bij het maken van het ontwerp door middel van het ophalen van de wensen en eisen. Deze betrokkenheid begint bij het inventariseren van de wensen van de buurt. Presenteren van (on-)mogelijkheden en dit gezamenlijk bespreken met de betrokkenen voor er een definitief ontwerp is.

Tussentijds wordt middels verslaglegging de opdrachtgever continue op de hoogte gehouden van de gemaakte afspraken.

De participanten onderhouden de aangeplante objecten/buitenruimtes met aanwijzingen en begeleidingsmomenten van de ontwerpers en worden in het eerste jaar na aanleg door AllBasics hierin ondersteund. Onze basis is plantmateriaal waarbij we zoveel mogelijk van inheems, autochtoon en planetproof kwaliteit gebruik maken. Wij houden hierbij rekening met bekende gegevens en verzamelen gegevens in het veld over de grondsoort, grondwaterstand, zuurtegraad, verdichting, organische stofgehalte etc.

Zo creëren wij ruimtes waar biodiversiteit met een ecologische basis door middel van samenwerking tussen de buurt en de gemeente een optimaal resultaat geven met als resultaat tevreden bewoners en lage beheerkosten.

Onze beplantingsplannen bestaan uit diverse onderdelen. Allereerst onderzoeken wij de ondergrondse situatie en bekijken andere factoren als wind en hitte intensiteit. Vervolgens onderzoeken wij of er specifieke wensen zijn van de opdrachtgever of omwonenden qua gebruik om vervolgens een jaarrond bloeiende beplanting in de rapportage op te nemen. Hierbij is de beplantingskeuze zo samengesteld dat zon en schaduw gedeeltes hun eigen soorten hebben. Vaste planten gecombineerd met bollen en zaaigoed dat een inheemse herkomst heeft staan garant voor een onderhoudsarm plantsoen met een rijke uitstraling en een grote diversiteit. Het 1e jaar verzorgen wij het onderhoud eventueel in combinatie met uw medewerkers of omwonenden. Hierdoor weten de gebruikers/verzorgers van het plantsoen wat te doen qua werkzaamheden het jaar rond.